Planning

In nauw overleg met de gemeente Hoorn stellen wij een stedenbouwkundig plan op en stemmen we de vervolgstappen af. Op dit moment is de verwachting dat de globale planning er als volgt uit ziet:

Enquête woonwensen

  • Start oktober/november 2022 en doorlopend

Planvorming stedenbouw en woningen

  • September 2022 – 2e kwartaal 2023

Start voorverkoop/presale

  • 3e kwartaal 2023

Start verkoop

  • 4e kwartaal 2023

Start bouw

  • 1e kwartaal 2024