Planning

In nauw overleg met de gemeente Hoorn stellen wij een stedenbouwkundig plan op en stemmen we de vervolgstappen af. Op dit moment is de verwachting dat de globale planning er als volgt uit ziet:

Planvorming stedenbouw en woningen

  • September 2022 – 3e kwartaal 2023

Start voorverkoop/presale

  • 1e kwartaal 2024

Start verkoop

  • 1e kwartaal 2024

Start bouw

  • 3e kwartaal 2024